Neuroaffektiv Psykoterapi

Gør sindet ondt, er hjernen også ramt.

hhh

Mine erfaringer

Neuroaffektiv Psykoterapi er behandling af nervesystemet på tre niveauer:

(1) det autonome (kropslige), (2) det limbiske (følelsesmæssige), (3) det kognitive (tænkende/rationelle).

 

Sindet ændres ved stress, angst, depression, ADHD, OCD, borderline, selvskade. spiseforstyrrelse, misbrug, skizofreni, tourette, demens og apopleksi.

 

De mentale ændringer og skader påvirker hjernens elektriske signaler og dermed hæmmes optagelsen af de signal-stoffer, som skal udføre mental sundhed.

 

For at afhjælpe de komplekse ændringer, har neurofysiologer kortlagt hjernens elektriske fejl-signaler med EEG, og dermed kan det behandles.


EEG behandling foregår ved, at elektroder opfanger hjernens elektriske impulser fra hovedebunden, og analysere dem i et medicinsk software program.


På den måde kan EEG neurotræning levere de korrekte data til at genoprette hjernen, samtidig med at psykoterapi afhjælper sindets problemer.

 

Ved neuroaffektiv psykoterapi opnåes der øget kognitiv kontrol, så det bliver nemmere at forstå, indlære og ændre reaktioner på ydre og indre miljø.


I 2015 specialiserede jeg mig indenfor EEG, fordi det er medicinsk godkendt og testet positiv som behandling på danske og udenlandske universiteter.

EEG

Hjernen omformer al information til elektrokemiske strømme, som skaber tanker, følelser og adfærd.

Thor Oppenhagen Christensen

Jeg er autoriseret EEG Neurofeedback behandler og har opnået denne certificering både i Sverige og Tyskland.

 

Endvidre har jeg en lægeeksamineret sundhedsfaglig uddannelse indenfor fysiologi, anatomi, farmakologi, sygdomslære og psykologi.

 

For et dybere kendskab til hjernens stress, diagose og hjerneskade, har jeg gennemgået kurser og selvstudier indenfor klinisk neuropsykologi, klinisk neuropsykiatri, klinisk neurofysiologi og immunologi.

 

Som NLP psykoterapeut besidder jeg flere stærke evner, herunder en analyserende tilgang til problemstillinger, samt evnen til at skabe en empatisk og tillidsfuld relation med mine klienter.

 

Denne kombination af uddannelser har givet mig en bredere viden og bedre forudsætninger for at opnå stabile resultater.

Stress, diagnose og hjerneskade ændre hjernens aktivitet.

EEG Neurofeedback måler hjernens elektriske aktivitetet fra elektroder på hovedebunden, hvorefter eeg målingen omsættes til et visuelt feedback, som hjernen forstår at regulere sig fra.

 

På den måde får hjernens elektro/kemiske processer ny information om rigtig og forkert aktivitet, så hjernen kan rette de ubevidste fejlsignaler, der fastholder personen i stress eller psykisk lidelse.

 

Når hjernens aktivitet normaliseres, kan kemiske signal-stoffer optages og styrke kognitive funktioner, som er uvægerlig for at blive rask.

 

Den følsomme EEG teknologi er specielt udviklet til at reducere epilepsi, samt skader fra apopleksi, hjernerystelse og demens.

NLP Psykoterapi

EEG Neurofeedback behandler sindets påvirkning af hjernen, men ikke historien til det miljø, som har skadet personens livskvalitet.

 

Hjernen kategorisere og organisere minder på en sådan måde, at nogle er bevidste ved spørgsmål, mens det fulde billede fra chokerende begivenheder kan ligge skjult, og automatisk overtage tanker / følelser i bestemte situationer, som føre adfærd i en uheldig retning.

 

Det kan derfor være en udfordring at sidde i terapi, fordi det handler om at åbne sindet og indlære hjernens beløningssystem nye metoder, til at komme videre fra gamle problemstillinger.

 

Men ved denne kombineret behandling er det nemt at være tilstede, fordi du med EEG kan følge hvordan hjerne og sind arbejder for dig. 

Om forløbet

Du er altid velkommen til at kontakte mig, for en gratis indledende samtale, hvor vi ser på dine problemstillinger og finder den rette løsning.

 

Ved samtalen sikrer vi også, at du har alle de nødvendige informationer og forestillinger om det videre forløb, samt hvor mange sessioner der må forventes.

 

Ring 42 95 33 08 eller udfyld formularen, og du vil blive kontaktet snarest muligt.

hCaptcha

Artikler om EEG Neurofeedback

Vores elektrode træning er udvidet til en højre standart, end det man normalt vil møde på ligende EEG Neurofeedback klinikker.

 

Er du er interesseret i mere videnskablige informationer om EEG Neurofeedback, så finder du her nogle udvalgte artikler og referencer.

 

Aalborgs Universitets sundhedsteknologiske afd har testet EEG Neurofeedback.

Artiklen er udgivet på dansk. 

Se artikel

Pubmed forskerportal 

Link - EEG Epilepsi 

Pubmed forskerportal

Link - EEG Behandling af børn med ADHD

Pubmed forskerportal

Link - EEG Psykiatrisk & psykosocial rehabilitering 

Folkeskolen.dk

Link - EEG Børn og adfærdsproblemer

Ugeskrift for læger går i dybden med ADHD

Link - EEG Behandling af ADHD

Dansk analysecenter for velfærd.

Link - EEG Score 6.7 på skala fra 0 til 10 

National Library of Medicin

Link - Tusindevis af laboratorie test med EEG Neurofeedback

En interessant blog af Tedi Asher fra Harvard University Brain training:

Link - The future of psychiatric treatment?