Neuroaffektiv Psykoterapi

Brobygning mellem hjerne og sind

hhh

Mine erfaringer

Neuroaffektiv Psykoterapi er behandling af nervesystemet på tre niveauer:

1 det autonome (kropslige), 2 det limbiske (følelsesmæssige), 3 det kognitive (tænkende/rationelle).

 

Sindet ændres ved stress, angst, depression, ADHD, OCD, borderline, selvskade. spiseforstyrrelse, misbrug, skizofreni, tourette, demens og apopleksi.

 

De mentale ændringer og skader påvirker hjernens elektriske signaler og dermed hæmmes optagelsen af de signal-stoffer, som skal udføre mental sundhed.

 

For at afhjælpe de komplekse ændringer, har neurofysiologer kortlagt hjernens elektriske fejl-signaler og dermed kan det behandles med EEG.


EEG behandling foregår ved, at elektroder opfanger hjernens elektriske impulser fra hovedebunden, og analysere dem i et medicinsk software program.


På den måde kan EEG neurotræning levere de korrekte data til at genoprette hjernen, samtidig med at psykoterapi afhjælper sindets problemer.

 

Ved neuroaffektiv psykoterapi opnåes der øget kognitiv kontrol, så det bliver nemmere at forstå, indlære og ændre reaktioner på ydre og indre miljø.


I 2015 specialiserede jeg mig indenfor EEG, fordi det er medicinsk godkendt og testet positiv som behandling på danske og udenlandske universiteter.

EEG

Hjernen omformer al information til elektrokemiske strømme, som skaber tanker, følelser og adfærd.

Thor Oppenhagen Christensen

Jeg er autoriseret EEG Neurofeedback behandler og har opnået denne certificering både i Sverige og Tyskland.

 

Endvidre har jeg en lægeeksamineret sundhedsfaglig uddannelse indenfor fysiologi, anatomi, farmakologi, sygdomslære og psykologi.

 

For et dybere kendskab til hjernens stress, diagose og hjerneskade, har jeg gennemgået kurser og selvstudier indenfor klinisk neuropsykologi, klinisk neuropsykiatri, klinisk neurofysiologi og immunologi.

 

Som NLP psykoterapeut besidder jeg flere stærke evner, herunder en analyserende tilgang til problemstillinger, samt evnen til at skabe en empatisk og tillidsfuld relation med mine klienter.

 

Denne kombination af uddannelser har givet mig en bredere viden og bedre forudsætninger for at opnå stabile resultater.

EEG Hjernetræning

EEG Neurofeedback måler hjernens elektriske aktivitetet fra elektroder på hovedebunden, hvorefter eeg målingen omsættes til et visuelt feedback, som hjernen forstår at regulere sig fra.

 

På den måde får hjernens elektro/kemiske processer ny information om rigtig og forkert aktivitet, så hjernen kan rette de ubevidste fejlsignaler, der fastholder personen i stress eller psykisk lidelse.

 

Når hjernens aktivitet normaliseres, kan kemiske signal-stoffer optages og styrke kognitive funktioner, som er uvægerlige for at blive rask.

 

Den følsomme EEG teknologi er specielt udviklet til at reducere epilepsi, samt skader fra apopleksi, hjernerystelse og demens.

 Psykoterapi

Ved at observere hjernens reaktioner med EEG neurotræning, kan det i terapien hjælpe med at forstå, hvordan tidligere erfaringer påvirker tanker, følelser og adfærdsmønstre i en negativ retning.

 

Men for at håndtere sindets problemer, skal hjernens limbiske system kunne tage imod indlæring fra samtaleterapi, før der opstår en friere form for selvopfattelse og kontrol over tanker, følelser og handlinger.

 

Det sætter hele hjernen på en krævende opgave, fordi den skal have styr på sin aktivitet og integrere nye neurale netværk, så der er positive udvekslinger mellem klienten og terapeutens værktøjskasse.

 

For at nå dette mål uanset alder og sygedomsbillede, har jeg kombineret psykoterapi med EEG hjernetræning.

Om forløbet

Du er altid velkommen til at kontakte mig, for en gratis indledende samtale, hvor vi ser på dine problemstillinger og finder den rette løsning.

 

Ved samtalen sikrer vi også, at du har alle de nødvendige informationer og forestillinger om det videre forløb, samt hvor mange sessioner der må forventes.

 

Ring 42 95 33 08 eller udfyld formularen, og du vil blive kontaktet snarest muligt.

hCaptcha

Artikler om EEG Neurofeedback

Vores elektrode træning er udvidet til en højre standart, end det man normalt vil møde på ligende EEG Neurofeedback klinikker.

 

Er du er interesseret i mere videnskablige informationer om EEG Neurofeedback, så finder du her nogle udvalgte artikler og referencer.

 

Aalborgs Universitets sundhedsteknologiske afd har testet EEG Neurofeedback.

Artiklen er udgivet på dansk. 

Se artikel

Pubmed forskerportal 

Link - EEG Epilepsi 

Pubmed forskerportal

Link - EEG Behandling af børn med ADHD

Pubmed forskerportal

Link - EEG Psykiatrisk & psykosocial rehabilitering 

Folkeskolen.dk

Link - EEG Børn og adfærdsproblemer

Ugeskrift for læger går i dybden med ADHD

Link - EEG Behandling af ADHD

Dansk analysecenter for velfærd.

Link - EEG Score 6.7 på skala fra 0 til 10 

National Library of Medicin

Link - Tusindevis af laboratorie test med EEG Neurofeedback

En interessant blog af Tedi Asher fra Harvard University Brain training:

Link - The future of psychiatric treatment?