Hjernetræning & Psykoterapi

EEG Neurofeedback Viborg

Mine erfaringer

Mange børn og voksne med psykisk overbelastning bliver ikke rask ved samtale, grundet ændringer i hjernens neurale netværk  

 

Hjerneforsker Poul Videbech

Link - Depression, stress og hjernefunktion

 

Vi ser mange gange vores sind og hjerne som noget adskilt og derfor er det svært at forestille sig, at vores negative tanker og følelser er intimt forbundet med ændringer i hjernens kemiske og elektriske processer.

 

Men de er forbundet og derfor kan hjernens kemiske og elektriske ændring ved stress og psykisk lidelse være så massive, at de trods medicin og samtaler, formår at holde børn og voksne i en psykisk rutinemæssig adfærd.

 

Den rutine gør f.eks depression til en alvorlig lidelse, fordi det får tankerne til at køre i ring og gøre den ramte mere negativ, urolig, angst og stresset. 

 

Hos børn gentager det sig som lavt selvværd, angst eller vredesudbrud over skole og andre ting som spænder ben for en god hverdag.

 

Derfor har jeg kombineret EEG hjernetræning med psykoterapi, så de ændringer stress og psykisk lidelse har påført hjernen også bliver behandlet.

 

Aalborg Universitet Sundhedsteknologi

Link - EEG Neurfeedback er medicinsk behandlingsudstyr til hjernens neurale dysfunktioner 

 

Fordi EEG er medicinsk udstyr, kan det vise meget præcise og objektive data om mentale og fysiske ændringer ved stress og psykiske lidelser, så de dysfunktioner kan behandles med Neurofeedback.

 

I takt med at de dysfunktionelle aktiviteteter bliver udfaset, bevæger hjernen sig ud af tilstande som tilhøre stress, angst, depression, borderline, spise-forstyrrelse, selvskade, misbrugslidelse. ADHD m.m.

 

Sådan hænger din psyke og biologi sammen

 

Når EEG og psykoterapi arbejder sammen, har jeg set hvordan tilstande fra stress og psykisk lidelse mister styrke, når hjernen ikke længere reagere på det.

 

Det gav mental frihed til både børn og voksne, fordi de fik overskud til at stoppe fortidens traume, øge kognitive evner og skab sunde sociale færdigheder.

 

Link - For mere info har siden 23 klientudtalelser.

EEG

For yderligere videnskablig information om Neurofeedback, har jeg sat 12 valideret artikler på siden, hvor jeg selv var med til at starte den fra AAU. 

 

Thor Oppenhagen Christensen

Jeg er certificeret EEG neurofeedback behandler fra Sverige, som senere er udvidet med et avanceret kursus i Tyskland.

 

For yderligere kendskab til stress, psykisk lidelse og hjerneskade, har jeg siden 2014 studeret klinisk neuropsykologi, klinisk neuropsykiatri, klinisk neurofysiologi og immunologi.

 

Endvider har jeg en dansk lægeeksamineret sundhedsfaglig uddannelse, indenfor fysiologi, anatomi, farmakologi, sygdomslære og psykologi.

 

Som NLP psykoterapeut har jeg flere evner, herunder en analyserende og faglig tilgang til problemstillinger, samt at skabe en tillidsfuld relation gennem forløbet.

 

Kombinationen af uddannelser har givet mig en bredere viden, hvilket er din sikkerhed for et nemt, effektivt og stabilt forløb.

EEG Neurofeedback

Hjernen består af 100 milliader nerveceller, hvis elektro/kemiske kommunikation afsløre skader på de biologiske systemer, som er involveret i kognitive og selvregulerende processer.

 

EEG neurofeedback kan måle nervecellernes elektriske aktivitet fra elektroder på hovedebunden, hvorefter målingen omsættes til et visuelt feedback, fordi synsnerven er adgangen til hjernens plasticitet.

 

På den måde får hjernen information om rigtig og forkert elektrisk aktivitet, så de hjerneceller der fastholder personen i stresse og psykisk lidelse, kan ændre fysisk aktivitet og kemisk funktion.

 

Når aktiviteten i hjernens neurale netværk bliver normaliseret, kan vigtige kemiske signal-stoffer optages og styrke de kognitive funktioner, som er uvægerlige for at blive rask ved psykoterapi.

 

EEG Neurofeedback er et stort forskningsområde, fordi det hjælper med at regulere de hjerneområder, som bevidsthed ikke har direkte adgang til.

 Psykoterapi

Psykoterapi er baseret på at stoppe negative tilbagemeldninger fra tanker, følelser og kropslige signaler, fordi de indbyrdes påvirker hinanden til at opretholde sindets problematikker.

 

Det er stærke biologiske kræfter og derfor kan terapi møde et stop ved længerevarende stress og diagnose, fordi hjernens neurale netværk har svært ved at omsætte terapiens sprog til noget brugbart.

 

Derfor behøver hjernen hjælp fra EEG til at beskære og afsøge nye kredsløb, så den kan omsætte samtalen og medvirke til en sundere selvopfattelse, med kontrol over tanker, følelser og handlinger.

 

For at skabe stilhed i hjernen efter hver session, afsluttes den altid med en Braintap enhed, som levere 20 min guidet meditation.

Om forløbet

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en gratis indledende samtale, hvor vi ser på dine problemstillinger og finder den rette løsning.

 

Ved samtalen sikre jeg også, at du har alle de nødvendige informationer og forestillinger om det videre forløb, samt hvor mange sessioner der må forventes.

 

Ring 42 95 33 08 eller udfyld formularen, og du vil blive kontaktet snarest muligt.

hCaptcha

Artikler om EEG Neurofeedback

Mit EEG Neurofeedback udstyr har jeg udvidet til en højre standart, for at matche det udstyr universiteter benytter til klinisk test på kontrolgrupper.

 

Er du er interesseret i mere videnskablige informationer om EEG Neurofeedback, så finder du her nogle udvalgte artikler og referencer.

 

Aalborgs Universitets sundhedsteknologiske afd har testet EEG Neurofeedback.

Artiklen er udgivet på dansk. 

Se artikel

Dansk center for hjernerystelse

link - EEG hjernerystelse

Pubmed forskerportal 

Link - EEG Epilepsi 

Pubmed forskerportal

Link - EEG Behandling af børn med ADHD

Pubmed forskerportal

Link - EEG Psykiatrisk & psykosocial rehabilitering 

Folkeskolen.dk

Link - EEG Børn og adfærdsproblemer

Ugeskrift for læger går i dybden med ADHD

Link - EEG Behandling af ADHD

Dansk analysecenter for velfærd.

Link - EEG Score 6.7 på skala fra 0 til 10 

National Library of Medicin

Link - Tusindevis af laboratorie test med EEG Neurofeedback

En interessant blog af Tedi Asher fra Harvard University Brain training:

Link - The future of psychiatric treatment?

OXFORD ACADEMIC:

Link - US Military har success med NFT til krigsveteraner

FDA har godkendt EEG Neurofeedback til PTSD 

FDA regulates the sale of medical device products in the U.S